Blog

Mengapa menyambut awal Muharram?

Mengapa menyambut awal Muharram
OLEH USTAZ MUHAMMAD FAMINALLAH ZAINUDDIN

Perayaan adalah suatu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum. kebiasaannya, sesuatu perayaan itu disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum adalah bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Selain itu, perayaan juga akan disambut berdasarkan agama yang dianuti. Dalam konteks sejarah hijrah, ia adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw bersama sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah, ini merupakan akidah dan syari’at Islam.

Perintah berhijrah terdapat dalam beberpa ayat Al-Qur’an, “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan (Qs. At-Taubah, 9:20)

Hijrah sebagai salah satu prinsip hidup, harus senantiasa kita fahami dengan benar. Seseorang dikatakan berhijrah jika telah memenuhi 2 syarat, pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan kedua ada sesuatu yang dituju (tujuan). Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berhijrah.

Tahun Hijriyah, ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab ra, beliau memilih peristiwa Hijrah sebagai  taqwim Islam, kerana Hijrah Rasulullah saw dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah. Bulan Muharram disebut sebagai bulan pertama dalam kalendar Islam, ianya adalah bulan yang teramat mulia, yang mungkin banyak di antara kita tidak mengetahuinya.

Dalam agama ini, bulan Muharram merupakan salah satu di antara empat bulan yang dinamakan sebagai bulan haram. Firman Allah swt: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (suci). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (QS. At Taubah: 36). Empat bulan suci yang dimaksud adalah:
(1) Dzulqo’idah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab.

Mengapakah bulan-bulan tersebut disebut sebagai bulan haram? Al Qodhi Abu Ya’la rahimahullah mengatakan, ”Dinamakan bulan haram kerana dua makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan pembunuhan. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya kerana mulianya bulan-bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan.”

Para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats Tsauri mengatakan, ”Pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya.”

Sebahagian dari kita berpandangan, dalam menghadapi tahun baru hijriyah atau bulan Muharram, kaum muslimin salah dalam menyikapinya. Bila tahun baru Masehi disambut begitu megah dan meriah, maka mengapa kita selaku umat Islam tidak menyambut tahun baru Islam semeriah tahun baru masehi dengan perayaan ataupun amalan? Satu hal yang mesti diingat bahwa sudah semestinya kita mencukupkan diri dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Jika mereka tidak melakukan amalan tertentu dalam menyambut tahun baru Hijriyah, maka sudah seharusnya kita pun mengikuti mereka dalam hal ini. Bukankah para ulama Ahlus Sunnah seringkali menguatarakan sebuah kalimat, “Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita melakukannya”

Segolongan lagi berpendapat, berkumpul serta membaca doa awal dan akhir tahun merupakan asbab agar kita dapat saling ingat mengingati bahawa dengan bertambahnya waktu, maka semakin dekat pula kematian. Sungguh hidup di dunia hanyalah sesaat dan semakin bertambahnya waktu, kematian pun semakin dekat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku tidaklah mencintai dunia dan tidak pula mengharap-harap darinya. Adapun aku tinggal di dunia, tidak lain seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu meninggalkannya”.

Tujuan lain kita berkumpul bersama ketika awal Muharram juga adalah agar kita dapat mengeratkan lagi silaturrahim sesama kita. Sekiranya sesiapa yang hendak membacanya tanpa beri’tiqad seperti yang ada di dalam fadhilat yang direka tersebut dipersilakan, kerana ia termasuk di dalam keumuman doa. Hendaklah kita juga sentiasa berdoa memohon keampunan daripada Allah swt, memohon perlindungan dari hasutan syaitan, memohon perlindungan dari mengerjakan perbuatan maksiat dan memohon agar kita sentiasa terbuka hati untuk mengerjakan amal-amal soleh.

Sebagai penutup, setiap individu mempunyai kelebihan dan kelemahan mereka yang tersendiri, sebagai contoh, ada yang memerlukan jam lonceng untuk bangun pagi, ada pula yang tidak memerlukannya dan boleh bangun dengan sendirinya, jam lonceng adalah sebagai alat /asbab bagi tujuan yang sama, iaitu bangun dari tidur. Perbuatan berkumpul dan membaca doa boleh kita umpamakan seperti jam lonceng, ia sebagai petanda bahawa dengan bertambahnya waktu, maka semakin dekat pula kematian, ia mengingatkan kita bahawa masa untuk kita berubah/berpindah ke arah yang lebih baik kerana telah berlalunya setahun.

Dengan itu, orang yang tidak memerlukan jam lonceng, janganlah menghina orang yang memerlukannya, begitu juga dengan orang yang memerlukannya, jangan pula memaksa orang yang tidak, hormat menghormati adalah kunci kesatuan.

Penulis Ketua Jabatan Pendidikan Masjid Darussalam.
Artikel pertama kali dikeluarkan di Berita Harian dalam ruangan Hidayah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: