• Subuh 00:00
  • Syuruk 00:00
  • Zohor 00:00
  • Asar 00:00
  • Maghrib 00:00
  • Isyak 00:00

About Cahaya Keimanan (Modul 1 & 2)

Tarikh: Setiap Khamis, 19/11/2020 – 10/12/2020

Masa: 7:30pm – 9:30pm
Lokasi: Zoom (Live)
Yuran: Percuma
Bahasa: Malay
Murabbi: Ustaz Muhammad Khairi Nazron

Penerangan Modul

Tauhid adalah batu asas yang paling asas untuk setiap umat Islam. Modul ini cuba membawa pemahaman Tauhid dalam cara yang lebih reflektif, holistik dan interaktif. Dalam mana-mana agama utama, konsep Tuhan terletak pada teras kepercayaan, prinsip dan amalannya. Kursus ini berharap dapat memberikan pemahaman sebenar tentang enam Rukun Iman (Arkaanul Imaan) Kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul Allah, Hari Kiamat dan Qada’ Qadar Allah.

Objektif Modul

Modul ini bertujuan untuk mencapai matlamat pembelajaran berikut:

– Mendorong keyakinan sebagai seorang Muslim
– Menyampaikan bahawa Islam bersifat menyeluruh dan holistik
– Menghayati pentingnya iman dan perlunya mengamalkan keimanan dalam kehidupan seharian
– Merangsang semangat terus mengajar ilmu
– Memupuk keyakinan dalam menjelaskan keimanan mereka kepada diri sendiri dan orang lain

Modul 1: Memahami Rukum Iman – Allah, Para Malaikat & Buku Ilahi (10 jam)
Dalam kursus jam 10-kredit ini, pelajar akan meliputi topik-topik berikut:

Pengenalan Umum dan Gambaran Keseluruhan Islam
A Return to Islam dan Konsep Fitrah
Perkara 1: Kepercayaan kepada Allah
Perkara 2: Kepercayaan pada Malaikat-malaikat Allah
Perkara 3: Kepercayaan dalam Wahyu Ilahi

Modul 2: Memahami Rukun Iman – Para Nabi, Hari Terakhir & Takdir (10 jam)
Dalam kursus jam 10-kredit ini, pelajar akan meliputi topik-topik berikut:

Perkara 4: Kepercayaan Para Nabi & Rasul Allah
Perkara 5: Kepercayaan pada Hari Akhir dan Hari Penghakiman
Perkara 6: Kepercayaan dalam Qada’ Qadar Allah


Share this event

You may also be interested in

Our calendar is empty
Keep an eye on our page for latest happenings

;