ADIL Academic Year 2023
@ Masjid Maarof

Event Detail

Tarikh mula:

15 Jan 2023 Setiap Ahad

Masa:

9.30am – 11.30am

Tempat:

20 Jurong West Street 26, Singapore 648125

Harga:

$50 per module

Bahasa:

English

Modul dalam AY2022:

  • Ulul ‘Azmi – Para Nabi Besar
  • Fiqh Pemberian Terancang – Perancangan dan Pembahagian Harta Dalam Islam
  • Pengenalan Maqasid Al-Shariah – Memahami Tujuan Tinggi & Objektif Undang-undang Islam
  • Subuh Mekah – Sejarah Nabi Muhammad (s.a.w.) sebelum Hijrah
  • Cahaya Madinah – Sejarah Nabi Muhammad (s.a.w.) selepas Hijrah
  • Pengenalan Kepada Kepelbagaian – Panduan Langkah Beretika dalam Mendekati Hujah dan Sikap Betul Terhadap Perselisihan
  • Fiqh Pengembara – Panduan Umat Islam Bermusafir
  • Fiqh Orang Sakit – Panduan Penting untuk Pesakit Muslim
  • Jalan Taubat – Perjalanan Kembali Kepada Allah

Kata kunci:
Adil, adil, akademik, 2022, kelas

20 Jurong West Street 24, Singapore 648125

 cab

CLASSES

Fiqh Ramadan

Fiqh Ramadan

2, 9, 16 Mac 2023, Khamis
7.30pm – 9.30pm
Masjid Al-Istighfar
$50

baca lagi