Subuh Makkah

Acara

Tarikh mula:

11, 18 & 25 Februari 2023, Sabtu

Waktu:

2:00pm – 4:00pm

Tempat:

Zoom

Bayaran:

$45 sebulan / $50 setiap modul
($20 Yuran pendaftaran untuk pelajar baharu)

Bahasa:

Inggeris

CLASSES

Yok! Puasa Yok!

Yok! Puasa Yok!

14 Mac 2023, Selasa
10.00am – 12.30pm
Masjid Darul Aman
$5/$10 (Pelajar aLIVE/non-aLIVE)

baca lagi