Subuh Makkah

Acara

Tarikh:

20 Mei – 10 Jun, Jumaat

Waktu:

07:30pm – 9:30pm

Tempat:

Masjid Maarof

Bayaran:

$50

Bahasa:

Inggeris

CLASSES

Yok! Puasa Yok!

Yok! Puasa Yok!

14 Mac 2023, Selasa
10.00am – 12.30pm
Masjid Darul Aman
$5/$10 (Pelajar aLIVE/non-aLIVE)

baca lagi