Subuh Makkah

Acara

Tarikh:

20 Mei – 10 Jun, Jumaat

Waktu:

07:30pm – 9:30pm

Tempat:

Masjid Maarof

Bayaran:

$50

Bahasa:

Inggeris

CLASSES

Kursus Fardhu Ain

Kursus Fardhu Ain

2, 9,16, 23 September 2022, Jumaat
7.30pm – 9.30pm
Masjid Al-Muttaqin
Di Tempat/Dalam Talian

baca lagi