Madrasah Al-Khair Inggeris

AlKhair English Madrasah (EMAK) telah ditubuhkan sebagai unit Masjid AlKhair pada Januari 2006 untuk menyediakan Pendidikan Islam kepada masyarakat Islam bukan berbahasa Melayu di Barat Laut Singapura. Mereka mewakili masyarakat berbilang kaum yang terdiri daripada kaum India, Cina, Eropah dan Melayu. Dengan mengambil kira gabungan pelajar daripada pelbagai pelajar ini, semua kelas dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris.

Dengan enrolmen awal seramai 160 pelajar pada tahun 2006, Madrasah Inggeris AlKhair telah berkembang kepada lebih 550 pelajar pada tahun 2016. Kurikulum yang diterima pakai oleh madrasah itu adalah berdasarkan sepenuhnya sukatan pelajaran MUIS baharu yang dipanggil Singapore Islamic Education System (SIES). Di bawah kurikulum ini, pelajar maju daripada Kids aLIVE, Tweens aLIVE dan Teens aLIVE kepada Youth aLIVE. Madrasah ini diuruskan oleh ibu bapa dengan penasihat daripada Lembaga Masjid AlKhair.

aLIVE Classes Available Here

Kids

5-8 Years Old

Tweens

9-12 Years Old

Teens

13-16 Years Old

Youth

17-20 Years Old

Happening This Week

Terjadi Minggu ini